Гивис - замразв. тунел, климатични инсталации, мониторинг

Гивис - замразв. тунел, климатични инсталации, мониторинг

Предприятие за преработка на птиче месо, изградено с подкрепата на европейска кредитираща програма САПАРД.

    Хладилни инсталации:

- Замразвателен тунел tтун = -30оС, капацитет: Gпр = 500 кг/12 часа, продукт: пилешки разфасовки;
- Хладилни камери с общ обем 430 м3, 4 броя с t = -18оС и 6 броя с t = 0оС;

    Електрически инсталации:

- Осветителна инсталация в производствена и битова сграда

- Двигателна инсталация

- Гръмоотводна и заземителна инсталация

- Телефонна инсталация

    ОВ инсталации

- Отопление и вентилация на производствена и битова сграда

    Система за мониторинг

Назад