Партньори

Emerson
Emerson Climate Technologies - най-големият производител в света на HVAC/R съоръжения и компоненти. Обединява марките Copeland Scroll™, DWM Copeland™, Copeland Easy Cool™ и Alco Controls.
Copeland - хладилни и климатични компресори и компресорно-кондензаторни агрегати – херметични, полухерметични, винтови. Част от Emerson Climate Technologies.
Пълна гама автоматика и компоненти за хладилни и климатични инсталации.
CAREL - иновативни продукти за хладилната и климатична индустрия - контролери, сензори и защитни устройства, системи за мониторинг, овлажнители.
Kelvion  Goedhart
Въздухоохладители и въздушноохлаждани кондензатори за промишлени и търговски инсталации; разработени по поръчка и стандартни. Производствени бази в Холандия, Чешка Република.
Ebmpapst - Германия. Водещ световен производител на вентилатори с индустриално и търговско предназначение.
Ziehl-Abegg AG - Германия. Аксиални и центробежни вентилатори и аксесоари за тях.