Агроап - замразв. тунел, хладилни камери, охл. коридори и пакетажно

Агроап - замразв. тунел, хладилни камери, охл. коридори и пакетажно

Хладилно стопанство на предприятие за преработка на растителни селскостопански продукти, цитрусови плодове и билки, изградено с подкрепата на европейската кредитираща програма САПАРД.

    Замразвателен тунел 500 kg/h, t = -35ºС;
    Универсални хладилни камери с общ обем 1010 м3, t = -22ºC / 0ºC;
    Охлаждаеми коридори и пакетажно с общ обем 580 м3, t = 5ºС.

Назад