EazyCool Network

EazyCool Network

Copeland EazyCool™ Scroll агрегатите за мрежова инсталация са предназначени за по-големи хладилни инсталации. Агрегатите са комплектовани с фасадна облицовка, покриваща Copeland Scroll™ компресор(-и), Cu/Al кондензатор с монофазен вентилатор(и), ресивер, електрическа кутия, окабелен HP/LP пресостат. Мрежовата концепция е снабдена с аксесоари за централизирано регулиране и контрол на маслена система. Електронният контролер регулира едновременно 2, 3 или 4 агрегата.


PDF icons

Назад