Ретрофит

Ретрофит

Замяна на озоноопасни с алтернативни хладилни агенти в хладилни и климатични инсталации.

Разрушаването на озоновия слой в атмосферата от хладилни агенти от вида CFC и HCFC, съдържащи хлорни атоми в молекулата си, наложи забраната за производство на определени вещества и до ограничаване на употребата на други в хладилните и климатичните инсталации. Това наложи необходимостта от замяната им с алтернативни хладилни агенти в съществуващите и новите инсталации.

Екологичните изисквания към хладилните агенти включват следните параметри:

    ODP - потенциал на въздействие върху озоновия слой;
    GWP - глобален затоплящ потенциал (парников ефект).

Айсберг 1992 ООД разполага с обучени специалисти, както и с подходяща техника, за извършване на услугата ретрофит на хладилна и климатична техника. Фирмата е сертифицирана от Българската браншова камара по машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3кг. флуорирани парникови газове.