Проектиране

Проектиране

По предварително задание и/или заснемане на обекта от специалисти на фирмата, Айсберг 1992 изготвя индивидуални проекти и проектно-техническа документация, свързана с изграждането на:

 • Водоохлаждащи хладилни инсталации, акумулатори на студ;
 • Хладилни складове, плодо и картофохранилища с капацитет от 5т до 10 000т;
 • Замразвателни тунели - за шоково замразяване на продукти;
 • Охладителни тунели;
 • Хладилни камери – сглобяеми и монолитни – с обем от 7 до 70 000м3; за температури t = 12°C/ -35°C;
 • Хладилни камери за специални нужди с температури до t = -65°С;
 • Климатични сушилни;
 • Индустриална климатизация;
 • Амонячни хладилни инсталации;
 • Инсталации за втечняване на въгледвуокис;
 • Инсталации за охлаждане на етилен гликол и пропилен гликол;
 • Климатични инсталации;
 • ULO/CA технологии;
 • Системи за мониторинг;
 • Логистични центрове, тържища;
 • Ледени пързалки.