Месни Продукти - охладителни тунели, хладилни складове

Месни Продукти - охладителни тунели, хладилни складове

Хладилни инсталации за “Кланица с транжорна с капацитет до 30 тона дневно, за “Месни продукти” ООД, изградено с подкрепата на европейска кредитираща програма САПАРД.

    Охладителни тунели за трупно свинско месо, t = ±0°C; капацитет: Gпр= 20т /16 ч;
    Хладилни камери за охлаждане и съхранение на продукция: t = ±0°C/ 12°С; с общ обем: 845 м3.

Назад