Унитемп - нискотемпературни хлад. камери

Унитемп - нискотемпературни хлад. камери

ОВК инсталации за Предприятие за разфасовка и преработка на говеждо и свинско месо.

    Бласт-фризер: -30ºС
    Нискотемпературни хладилни камери, t = -25ºC (R404A)
    Камери за съхранение, t = ±0ºC; 3,5ºC
    Коридори, t = 5ºC
    Манипулационни помещения - 24 бр., t = 8ºC (индиректно охлаждане с етилен-гликол)
    Оползотворяване на отпадната топлина - климатизация административно-битови помещения
    Мониторинг

Назад