Салвелинус - Рея Фиш - замразв. тунел, хладилни камери