Птицекланица Градус

Птицекланица Градус

Хладилен склад за замразени пилета с автономни фреонови хладилни системи.

    Замразвателен тунел с капацитет: 20t/24h;
    Замразвателен тунел с капацитет: 15t/24h;
    Замразвателен тунел с капацитет 10t/24h;  
    Хладилни камери с общ обем 5900 м3 , t = -18°C;
    Хладилна камера за съхранение на готова продукция, t = ± 0°C, обем 260м3.

Назад