Неси-V - замразв. тунел, хлад. камери, сушилни, манипулационно

Неси-V - замразв. тунел, хлад. камери, сушилни, манипулационно

Хладилна складова база към "Предприятие за преработка на риба", финансирано по програма САПАРД.

    Замразвателен тунел, t = -30o/ -35oC, капацитет: 70 - 100 кг/ч;
    Нискотемпературни хладилни камери, t = -18o/ -25oC, общ обем 590 м3;
    Среднотемпературни хладилни камери, t = 0o/ 4oC, общ обем 370 м3;
    Сушилни, t = 20o/30oC; (влажност 65/85%), общ обем 100 м3;
    Манипулационни помещения, t = 12o/ 15oС), общ обем 495 м3.

Назад