Кумир СИ - разфасоване на месо, преработка и продажба

Кумир СИ - разфасоване на месо, преработка и продажба

Доставка и монтаж на хладилни панели, вкл. подова конструкция с алуминиева рифелна ламарина; хладилни врати – плъзгащи и въртящи.

 Доставка, монтаж и пуск на хладилни инсталации за:

  тунел за шоково замразяване на месни разфасовки с капацитет 2 тона / 24 часа
  експедиция с t = -18°С

 

Назад