Булфин - Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци

Булфин - Предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци

"Булфин" ЕООД, гр. Ботевград

Доставка, монтаж и пуск на автономни хладилни инсталации за:  

    Тунел за шоково замразяване на плодове с капацитет 250 кг/ ч
    Хладилна камера универсална с V= 320 м³, tкам. = -22°С / ±0°С
    Хладилна камера с V= 120 м³, tкам. = ±0°С
    Манипулационно помещение с V= 200 м³, tпом. = 5°С ±5°С 

Назад