Ел Би Булгарикум - Лиофилизирани пробиотични продукти

Ел Би Булгарикум - Лиофилизирани пробиотични продукти

Реконструкция и модернизация на инженерен корпус на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД – ПБ гр. София

Цех за лиофилизирани пробиотични продукти

Доставка на хладилно оборудване:

  • Водоохладителна кула с инверторно управление
  • Ел. табло КВО
  • Хладилни инсталации за 3 бр. хладилни камери за охлаждане и съхранение на млечни продукти

Назад