Сервиз

Сервиз

Айсберг 1992 ООД извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички изградени от дружеството обекти. 

Айсберг 1992 ООД има договорно сътрудничество с много клиенти за сервиз (ремонт и поддръжка) на хладилни инсталации. Специализирани екипи са ангажирани с тази дейност.