Изграждане

Изграждане
 • Хладилни камери – складове
 • Тържища за плодове и зеленчуци
 • Логистични центрове
 • Охладителни и Замразвателни тунели – лентови, IQF, шаржови
 • Водоохлаждащи инсталации
 • Инсталации за ледена вода
 • Акумулатори на студ
 • Климатични инсталации
 • Климатични сушилни
 • Мониторинг
 • ULO / CA технологии 
 • Нестандартни инсталации
 • Индивидуални решения