Мелиса Фрукт - технически проект

Мелиса Фрукт - технически проект

Предприятие за производство на замразени плодове.

    част "Хладилна";
    част "Електро към хладилни инсталации".