Живкови - Mc. Donald's - технически проект

Живкови - Mc. Donald's - технически проект

Цех за обработка, дозиране и пакетиране на зеленчуци и плодове.

    част "Хладилна";
    част "Хидроохлаждане;
    част "Сгъстен въздух";
    част "Електро към хладилни инсталации.