Агромаркет - технически проект

Агромаркет - технически проект

Пазар на производители на плодове и зеленчуци на Агро Маркет-21; Стоково тържище - продажба на плодове и зеленчуци на Сиенит Агро.

    части "Хладилна";
    части "Електро към хладилни инсталации".