КЕН - технически проект

КЕН - технически проект

Месопреработвателно предприятие на КЕН - хладилни инсталации със студоносител етилен-гликол, общ охлаждаем обем 20 300 м³

  • част "Хладилна";
  • част "Електро към хладилни инсталации".