Ефективност

Ефективност

Айсберг 1992 ООД разполага с квалифицирани специалисти и специализиран софтуер, с който по задание на клиента, могат да се направят предварителни  сравнения и изчисления, подпомагащи избора на хладилна инсталация за максимална ефективност, при възможно най-ниски разходи за експлоатация.

За повече информация относно услугата, се обръщайте към специалистите на фирмата.