Термопомпени ZH

Термопомпени ZH

Copeland Scroll™ компресорите за отопление са предназначени за оптимална работа на термопомпите, свързани с хидравлични системи за отопление и / или за производство на битова гореща вода. Тези системи изискват постигане на температура на кондензация по-висока от 65°C, с висока ефективност и надеждност за постигане на широк температурен диапазон.

PDF

Назад