Съхранение на суровини за сладкарство, млечна пром-ст

Съхранение на суровини за сладкарство, млечна пром-ст

Хладилни камери за съхранение на суровини за сладкарството и млечната промишленост – 4 броя - в София, Варна, Пловдив

Доставка, монтаж и пуск на хладилно оборудване за 4 броя камери, tкам. = 8°С / 18°С, tкам. = ±0°С / 8°С:

    Хладилни инсталации
    Топлоизолационни панели
    Хладилни врати
    Осветителни инсталации

Назад