Производство на хляб и хлебни изделия

Производство на хляб и хлебни изделия

Доставка, монтаж и пуск на автономни хладилни инсталации за:  

    количков замразвателен тунел с капацитет 500 кг. хляб, tпр.нач. / tпр.кр. = 50°С / -14°С
    количков охладителен тунел (900 кг / час) от 85°С до 23°С
    охладителен тунел (380 кг / 30 мин.) от 95°С до 25°С
    среднотемпературна хладилна камера, t= 1°С ÷ 5°С
    среднотемпературна хладилна камера, t= ±0°С ÷ 5°С
    нискотемпературна хладилна камера, t= -24°С
    помещение „пакетаж“, t= ±0°С ÷ 5°С

Назад