Месокомбинат Ловеч - Производство на месни продукти

Месокомбинат Ловеч - Производство на месни продукти

"Месокомбинат ловеч" АД, гр. Ловеч
Доставка монтаж и пуск на ОВК инсталации:

    Централна хладилна инсталация (индиректно охлаждане с етилен-гликол) за 5 броя манипулационни помещения, охлаждаеми коридори и 10 броя административно-битови помещения с t= 8°С / 12°С
    Хладилна инсталация (директно охлаждане) за 2 броя манипулационни помещения с t= 4°С / 6°С
    Хладилна инсталация (директно охлаждане) за 8 броя хладилни камери с t= -4°С / ±0°С
    Отопление и охлаждане 15 броя административно-битови помещения
    Вентилация 10 броя помещения
    Система за оползотворяване на отпадната топлина от хладилните инсталации

Назад