Мелиса Фрукт - Производство и търговия с ябълки и череши

Мелиса Фрукт - Производство и търговия с ябълки и череши

"Мелиса Фрукт" ООД, гр. Сандански

Доставка, монтаж и пуск на хладилно оборудване

1. Хладилни инсталации:

    2 броя хладилни камери за шоково замразяване (замразвателни тунели) на плодове с капацитет 2 х 2,75 т /24ч
    хладилна камера ускорено охлаждане (охладителен тунел) с капацитет 8 т /24ч
    6 броя универсални хладилни камери, всяка с V= 455 м³, tкам.= ±0°С / 4°С; -18°С
    GEA Goedhart въздухоохладители серия VNS - особено подходящи за съхранение на плодове и зеленчуци; работят при малки ΔT - предотвратява се загубата на влага/тегло на продуктите; запазване свежестта на неопаковани плодове и зеленчуци

2. Овлажнители на въздуха

3. Хладилни врати плъзгащи

Назад