Алдагот - Производство на месни полуфабрикати и деликатеси

Алдагот - Производство на месни полуфабрикати и деликатеси

"Алдагот" ООД, гр. Костинброд
Доставка, монтаж и пуск на хладилни инсталации, както следва:

    Централна хладилна инсталация за климатизация (индиректно охлаждане с пропилен-гликол) на 23 броя производствени помещения с t= 8°С / 12°С
    Централна хладилна инсталация за климатизация (индиректно охлаждане с пропилен-гликол) на 10 броя производствени помещения в търговско-битова част
    Автономни хладилни инсталации за 5 броя хладилни камери с t= -20°С
    Автономни хладилни инсталации за 2 броя шокови замразвателни тунели с t= -32°С
    Автономни хладилни инсталации за 4 броя хладилни камери с t= ±0°С ÷ 2°С
    Централна хладилна инсталация (директно охлаждане) на 5 броя хладилни камери с t= ±0°С ÷ 2°С
    Централна хладилна инсталация (директно охлаждане) на 10 броя хладилни камери с t= ±0°С ÷ 2°С

Назад