Логистична компания Фреш Лоджик

Логистична компания Фреш Лоджик

Складово логистична и хладилна база за хранителни продукти – високо застрояване, на Фреш Лоджик


    Високостелажна нискотемпературна хладилна камера с температура t = -25°С (R404A), V = 67 380 м³;
    Камери за съхранение, t =2°С, V = 46 650 м³;
    Манипулационни помещения, t = 2°С / 12°С, V = 4 580 м³;
    Хладилна камера, t = -20°С; V = 4 473 м³;
    Оползотворяване на отпадната топлина – климатизация административно-битови помещения;
    Мониторинг.

 

Назад