Логистична компания ДСВ Роуд

Логистична компания ДСВ Роуд

Хладилни камери на територията на логистичен център „ДСВ Роуд“ ЕООД, гр. София ж.к. Дружба

Доставка, монтаж и пуск:

    Хладилна инсталация за хладилна камера с V= 150 м³, tкам. = 2°С ÷ 8°С
    Хладилна инсталация за хладилна камера с V= 92 м³, tкам. = 2°С ÷ 8°С
    Хладилни панели и врата
    Осветителна инсталация

Оборудване:

    Copeland херметични компресорно-кондензаторни агрегати
    GEA Goedhart въздухоохладители – търговска серия CCD
    Alco Controls автоматика
    Carel ел.табла
    Хладилна врата плъзгаща

Назад