Салвелинус - Рея Фиш - климатизация на манипулационни