Индустриален хладилник Берковица - проектно-техническа документация

Индустриален хладилник Берковица - проектно-техническа документация

Проектно-Техническа документация за РМР на амонячна хладилна инсталация с винтови хладилни агрегати (Samifi - Babcock, York - Gram) за Плодохранилище с капацитет 2 500 т. и флуидизационен замръзвателен тунел с капацитет 1,5т/час. Доставка и шеф-монтаж.