Булконс - технически проект

Булконс - технически проект

Реконструкция и изграждане на преработвателно предприятие за плодове и зеленчуци.

    част "Хладилна";
    част "Електро към хладилни инсталации".