Натура Вита - технически проект

Натура Вита - технически проект

Хладилен склад - допълващо застрояване.

    част "Хладилна";
    част "Електро към хладилни инсталации".