Поли-Трейдинг - технически проект

Поли-Трейдинг - технически проект

Реконструкция, модернизация и разширение на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци - амонячна хладилна инсталация и вариант фреонова.

    част "Хладилна"