Браво - идеен проект

Браво - идеен проект

Енергиен център студо- и топлозахранване на технологични мощности към част "ОВКлим" с възможност за използване на отпадната топлина на кондензация.

Месопреработвателно предприятие на "Браво" ООД, производствени блокове Б, В, Г и Д.

    част "Хладилна";
    част "ОВК".