ССНВС, Търговище - технически проект

ССНВС, Търговище - технически проект

Водоохлаждаща хладилна инсталация към Предприятие за бутилиране на безалкохолни напитки.

    част "Хладилна";
    част "Електро към хладилни инсталации".