CCHBC, гр. Костинброд - технически проект

CCHBC, гр. Костинброд - технически проект

Хладилна инсталация - 600 kW за охлаждане на полипропиленгликол към бутилиращи линии за безалкохолни напитки.