Унитемп - технически проект и екзекутивна документация

Унитемп - технически проект и екзекутивна документация

Предприятие за разфасовка и преработка на говеждо и свинско месо. Хладилни инсталации със студоносител етилен-гликол, вкл. система за оползотворяване на отпадната топлина на хладилните инсталации.

    част "Отопление, вентилация и климатизация