Лакрима - технически проект

Лакрима - технически проект

Обновяване на млекопреработвателно предприятие, в т.ч. централна хладилна инсталация за "ледена" вода с акумулация на студ.

   част "Хладилна"