FC38

FC38

Серията Goedhart FC38 са стандартни таванни въздухоохладители за охлаждане и замразяване (FC38S), в работни помещения, подготвителни и складови помещения за чувствителни към влагата продукти (FC38D), както и за хладилни камери за съхранение с ограничения във височината на помещенията (FC38L). Моделите от серията работят с всички познати хладилни агенти и некорозиращи студоносители, с изключение на амоняк. Подходящи са за работа в помещения, изискващи поддържане на температурата на въздуха от -30°C до +40°C. Когато температурата на въздуха е по-ниска от -30°C, са необходими специални вентилатори.

Вътрешно накатени тръби

 

    Конфигурация на тръбите             

      38 x 33 mm

    Разстояние между ламелите

        4 mm: Подходящи за охлаждане, при t на въздуха над 0°C и където не се очаква значително заскрежаване

        7 mm: Подходящи за приложения с t на въздуха под 0°C и където се очаква значително натрупване на скреж/лед

    Материал

      Тръби: Медни, Ø12 mm (вътрешно накатени за подобряване на топлообмена)

      Ламели: Алуминиеви

 

PDF icons

Назад