София Бевъридж Къмпани - охлаждане на пропилен-гликол

София Бевъридж Къмпани - охлаждане на пропилен-гликол

Хладилни инсталации за охлаждане на пропилен-гликолов разтвор към бутилиращи линии за безалкохолни напитки

    Хладилна инсталация със студова мощност 150 kW за охлаждане на полипропилен-гликолов разтвор към бутилиращи линии за безалкохолни напитки;
    Фреонова хладилна инсталация със студова мощност 480 kW за охлаждане на полипропилен-гликолов разтвор към бутилиращи линии за безалкохолни напитки;
    Водоохлаждаща фреонова хладилна инсталация със студова мощност 600 kW (с 3 броя “Copeland” Compact Screw - винтови компресори) за охлаждане на воден разтвор на пропилен-гликол.

Назад