К енд К Инженеринг ООД - ТЦ Европа, София

К енд К Инженеринг ООД - ТЦ Европа, София

1. Доставка, монтаж и пуск на хладилно оборудване за хладилна камера, tкам. = 2°С ÷ 8°С:

    Хладилни инсталации за хладилна камера (4 хладилни кръга) за лекарства и термолабилни препарати
    Сигнализация „човек в камерата“
    Ел. табло силово
    Газосигнализираща централа

2. Доставка, монтаж и пуск на хладилно оборудване за хладилна камера, tкам. = ±0°С ÷ 4°С

    Хладилни инсталации за хладилна камера (2 хладилни кръга)
    GSM известяване
    Ел. табло силово

Назад