Маркели - охлаждане на кисело мляко

Маркели - охлаждане на кисело мляко

Хладилни инсталации за охлаждане и съхранение на кисело мляко, към Млекокомбинати в гр. Казанлък и гр. Сливен.

    Хладилни инсталации за охлаждане на кисело мляко, t= ±0 °C/4°C, за 2 броя млекокомбинати, капацитет съотв. 3 т/ч и 1,5 т/ч
    Хладилни камери за съхранение на млечни продукти, t= ±0°C/4°C, с общ обем 1610 м3.

Назад