Бутални компресори

Бутални компресори

С продуктова гама от 1,5 до 5 HP, херметичните бутални компресори Copeland предоставят рентабилни решения за системи, които изискват широк набор от различни температури на изпарение. С гъвкавостта на CR моделите, клиентите имат няколко технологични избора, за да отговорят на текущите си нужди. Приложения: хладилници/фризери, машини за лед, климатични сушилни, бутилиране на напитки и др.

 

Назад